Банкеръ Daily

Новини

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА КАРИЕРАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Българско сдружение за личностна алтернатива организира Ден на кариерата за хора с увреждания 2008, който ще се проведе зала Александър на хотел Радисън на 8 октомври. Основни цели на инициативата е е да се повишат възможностите за професионална реализация и намаляване на безработицата сред хората с увреждания и да се пуляризират на съществуващите преференции, насърчителни мерки и програми в тази област.
Форумът е част от проект, в който основните дейности предвиждат: ангажиране на общественото мнение - провеждане на медийна кампания и излъчване на телевизионни клипове насочени към потенциални работодатели; ангажиране на потенциални работодатели, съпричастни към идеите на проекта и осигуряване на работни места; провеждане на информационен семинар и Ден на кариерата за хора с увреждания 2008 в София.
Проектът е съфинансиран по програма на Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и се изпълнява от Българско сдружение за личностна алтернатива вече четири поредни години. Инициативата се осъществява в сътрудничество с Агенцията по заетостта, Столична община, Българска стопанска камара .
Официалното откриване на събитието ще се състои в 13:00 ч. Приветствие към участниците ще отправи г-жа Емилия Масларова - Министър на труда и социалната политика. Официални гости на форума ще бъдат г-н Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, г-жа Деница Димитрова - Народен представител, г-жа Албена Атанасова - Зам.-кмет на Столична община, г-жа Снежана Славчева - директор Качество на труда в Българска стопанска камара и член на Националния съвет за равни възможности, официални представители на Агенцията по заетостта и Комисията за защита от дискриминация. Домакини на събитието ще бъдат Иван и Андрей - водещи на предаването Сблъсък и членове на БСЛА,

Facebook logo
Бъдете с нас и във