Банкеръ Daily

Новини

В Министерството на културата ще има дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

С промени в Устройствения правилник на Министерството на културата правителството създаде нова дирекция – „Връзки с обществеността и протокол”, без да променя общата численост на служителите във ведомството. Дирекцията ще бъде част от общата администрация и задачите й са свързани с планирането и осъществяването на медийната политика на министерството и подобряването на работата с обществеността.
С другите промени се уточняват и прецизират функциите на дирекция „Културно наследство” и ГД „Инспекторат по опазване на културното наследство” във връзка с изискванията на Закона за културното наследство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във