Банкеръ Daily

Новини

В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОБСЪДИХА БЪДЕЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП

Работна група и представители на неправителствените организации обсъдиха в Министерството на финансите спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).
На срещата присъстваха представители на: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация „Прозрачност без граници, Център за изследване на демокрацията, Център за икономическо развитие, Българска Стопанска Камара, Националното Сдружение на общините в България, Камара на строителите, Център за социални практики. Министърът на държавната администрация и административната реформа, Николай Василев, заедно с екипа си, също взе участие в срещата.
Изложени бяха вижданията на неправителствените организации относно развитието на системата на обществени поръчки в България. Подчертана бе необходимостта от устойчивост в политиката на държавата, свързана със законодателството и развитие на административния капацитет на органите, които осъществяват надзор и контрол на обществените поръчки. Изразено бе желание за по-осезаемо присъствие на представителите на неправителствените организации в хода на провеждането на процедурите с обществено значение. Представителите на бизнеса изразиха очакванията си от промени не само в действащите правни норми, но и поемането на по-сериозен ангажимент от страна на държавата във връзка с тяхното спазване и правилно прилагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във