Банкеръ Daily

Новини

В края на миналата година общо 121 580 души в страната са сменили личния си лекар

В края на миналата година общо 121 580 души в страната са сменили личния си лекар. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Най-голям е техният брой в София – 24 230 души, а най-малък в Смолян – 957 души.
Основните причини за смяна на личния лекар са: прекратен договор с общопрактикуващ лекар, промяна на местоживеенето на пациента, лични предпочитания на здравноосигурените лица.
Всички здравноосигурени имат право да сменят личния си лекар два пъти годишно – през юни и през декември. При промяна на адреса по местоживеене, пациентът може да извърши смяната по всяко време на годината.
Хората, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на мястото, извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място. При изтичане на срока на временния избор пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар.
През 2011 г. се разширява достъпът на хроничноболните пациенти до отпускане на частично или напълно платени от НЗОК лекарства. Досега те можеха да изпълняват изписаните им рецепти само на територията на съответната РЗОК, на която са избрали личен лекар. От тази година хроничноболните ще могат да получават своите лекарства, в която и да е аптека, сключила договор с НЗОК, на територията на цялата страна. По стария механизъм остават единствено рецептите за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, скъпоструващите лекарствени продукти, отпускани от комисия в НЗОК, както и медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.
Когато гражданинът пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.
Здравноосигурените, на които е поискано да заплатят за оказаната им медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. Ако смятат, че са нарушени правата им като пациенти, те могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във