Банкеръ Daily

Новини

В края на януари Адванс Терафонд притежава 335 680 дка земеделска земя

Към края на януари 2011 г. дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд притежава вече 335 680 дка земеделска земя (общо 90.60% от всички имоти) и 139 дка градска земя, става ясно от месечния му отчет. Средна цена на придобиване от стартирането до момента е 257 лв./декар.
През първия месец на годината са били продадени 583 дка при средна цена 548 лв. за декар.
Към момента на съставяне на бюлетина фондът има общо сключени договори за наем и аренда за 247 762 дка, или 74.3% от всички земи. Средното арендно плащане за всички договори, заедно с тези сключени през предходни години, е за 23.96 лв./декар. Очакваните за стопанската 2010-2011 г. рентни приходи са в размер на 5 936 378 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във