Банкеръ Daily

Новини

В края на 2010 г. в страната функционират 347 заведения за болнична помощ с 48 944 легла

В края на 2010 г. в страната функционират 347 заведения за болнична помощ с 48 944 легла в тях. Болниците са 313 с 45 842 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1613 с 938 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 183 с 4570 легла.
Многопрофилните болници са 164 с 32 576 легла в тях, а специализираните - 149 с 13 266 легла. Това сочат данни на Националния статистически институт.
През 2010 г. 52.4% от болниците са многопрофилни, като в тях е съсредоточен 71.1% от легловия фонд на всички болници в страната. Броят на леглата в тези заведения варира в широки граници - от 13 до 1345 легла, като най-голям е броят им в университетските болници.
Специализираните болници за активно лечение са 96 с 5751 легла. Специализираните болници за долекуване и продължително лечение са 5 с 247 легла. В края на годината в страната функционират 14 специализирани болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация с 1025 легла и 22 специализирани болници за рехабилитация с 3685 легла.
Държавните психиатрични болници са 12 с 2558 легла.
В съответствие с измененията в Закона за лечебните заведения през 2010 г. диспансерите в страната бяха преобразувани в центрове или специализирани болници. Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във