Банкеръ Daily

Новини

В Бургаско има 12 зони, които са допустими за кандидатстване по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”

В област Бургас има 12 зони, които са допустими за кандидатстване по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”. Срокът за кандидатстване по тази мярка изтича на 15 май. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в Бургас, на която експерти разясниха пред повече от 100 земеделски производители как и кога може да се кандидатства по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на министерството.
Кандидатстването по мярка 213 става като част от общото заявление за директни плащания на площ, съобщи експерт Теофана Иванова от дирекция „Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Тя представи кои земи са в допустимите зони в областта - Атанасовско езеро, Бургаско езеро, Мандра-Пода, залив Ченгене скеле, Бакърлъка, комплекс „Стралджа”, Емине, Камчийска планина, Поморийско езеро, комплекс „Ропотамо” и Западна Странджа. Експертът призова земеделските производители да се възползват и да кандидатстват по мярката преди изтичането на крайния срок, защото след него ще имат наложени санкции.
От подготвените 194 заявления чрез регионалната служба за съвети в земеделието по мярка 214 „Агроекологични плащания” за региона вече има одобрени 156 заявления. Чрез плащанията по мярка 214 стопаните ще могат да увеличат плащанията си площ, а повишаването на интереса към мярката се дължи на улеснената процедура за кандидатстване, подчертаха експертите.
Голям интерес в областта има и по мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери”. От 138 подадени бизнес-планове вече има одобрени 126 проекта, информира Валентин Бялков, началник отдел на областната служба за съвети в земеделието.
Общият брой на фермите в Бургаска област е 673. Млечното животновъдство се развива добре, в региона вече има 71 ферми І-ва категория с общо 3354 броя животни, информира Полина Марина, експерт в дирекция „Животновъдство” на МЗХ. Регистрирани са и 24 ферми от ІІ-ра категория с общо 401 крави. Най-много са фермите от ІІІ-та категория с 4 броя и с над 4 крави – 578 с общ брой на животните 5652, а тези с повече от 10 животни са 170 ферми, каза още тя. По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” могат да се възстановяват до 60 % от направените инвестиции, а ако те попадат в нитратно уязвима зона в Натура 2000 или в земи с висока природна стойност, този размер е 75%, напомниха още експертите. В средата на годината, от 4 юли до 15 юли 2011 г., ще бъде отворен отново приемът по тази мярка и стопаните с ферми от ІІ и ІІІ група могат да се възползват от възможностите да кандидатстват по нея, за да изпълнят изискванията на общността.
Към момента по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” за област Бургас няма нито едно подадено заявление. Експертите дадоха подробни разяснения за начините за кандидатстване по мярка 142, по която може да се кандидатства през цялата година. Мярката има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания.
Утре ще се проведе среща-дискусия със земеделците в град Шумен в хотел „Шумен”. В петък предстои разяснителна среща по Програмата за развитие на селските райони в Търговище в хотел „Тера Европа”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във