Банкеръ Daily

Новини

В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ОТКАЗ НА ПРАВОСЪДИЕ КЪМ СДС, ЗАЯВИ МАРТИН ДИМИТРОВ

В Република България, страна-членка от 2007 г. на ЕС, се извършва безпрецедентен отказ от правосъдие към политическа партия с 20 годишна парламентарна история и огромен политически авторитет, се казва в писмо на лидера на СДС Мартин Димитров до Председателя на Софийски градски съд Председателя на Върховния касационен съд,Министъра на правосъдието и председателстващ Висшия съдебен съвет,
Гл. инспектор на инспектората към ВСС, Представителя на ЕК в България, Посланиците на страните-членки на ЕС в България
Председателят на ЕНП, изпратено и до БГНЕС.
Със заявление от 16.01.2009г. по ф. дело 1661/97 на СГС в качеството си на новоизбран председател на ПП „СДС” съм поискал вписване в Софийски градски съд по реда на чл. 17, ал.1, т. 8 от Закона за политическите партии на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на Политическите партии, включващи вписване на ново ръководство на партията – Председател, членове на Националния изпълнителен съвет, Гл. секретар, Председател на Национален щаб за избори и промени в Контролния съвет на ПП „СДС”. Законовият срок за произнасяне на съда приключи още на 14 март, но съдебното решение неоснователно бе забавено от VI с-в на СГС до 9.04.2009. Нещо повече - същото съдебно Решение бе отменено като порочно от ВКС, тъй като неоснователно, необосновано и в нарушение на съдопроизводствените правила и с политически мотиви отказа вписване на легитимно избраното ръководство, напомня в писмото си Димитров. Нещо повече, ВКС върна на друг състав на Софийски градски съд със задължителни указания делото за вписване на заявените от нас промени. Нароченото за 7 май 2009 г. заседание на VII с-в, за което бяха спазени законовите срокове за насрочване и призоваване, не се проведе поради отвод на съдията с несъстоятелния мотив, че делото е насрочено „прекалено бързо” и това дава основание за съмнение за пристрастност на съдебния състав. Т.е., ако правилно разбирам, насрочването в законовия срок на заседанието се явява „прекалено бързо” за VII с-в на СГС. Убеден съм, че тази преценка няма да се сподели от Европейската комисия в предстоящия й мониторингов доклад за правосъдието и съдебната система в България.
След така направения отвод ново заседание не бе определено и с този пореден акт на незаконосъобразно бавене и отлагане на производството по моето заявление от 16 януари вече се извършва не просто забавяне, а отказ от правосъдие! И то по отношение не на просто едно лице, а на огромна общност от членове и симпатизанти на парламентарно представена политическа партия, излъчвала Президент, двама Министър-председатели, няколко Председатели на Народното събрание и представители на почти всички висши държавни длъжности!, категоричнто подчертава лидерът на СДС.
Последното е недопустимо за правова държава-член на ЕС и страна по Европейската конвенция за правата на човека, каквато, надявам се, все още е Република България.
Моля за Вашата спешна намеса лично в качеството Ви на Председател на тази уважавана съдебна институция да се ангажирате с незабавно определяне на съдебен състав и резервен такъв, както и с насрочване и произнасяне по делото във възможно най-кратък срок., се обръща персонално Мартин Димитров към председателя на СГС. По нататъшно отлагане и неизпълнение на Решението на Върховния касационен съд за вписване на легитимното ръководство на ПП „Съюз на демократичните сили” ще представлява не просто неизпълнение на съдебния акт на Върховната съдебна инстанция в страната. И не само ще създаде опасност за участието на ПП „СДС” на предстоящите избори, но ще подкопае устоите на демокрацията и правовата държава и ще лиши огромна част от българските граждани от свои легитимни политически представители в държавната власт.
В заключение Димитров се обръща към посланици и магистрати като ги моли за спешна намеса с целия Ви авторитет и от позицията на институциите, които представлявате и които са призвани да бранят демокрацията и принципите на правовата държава.
Изкуствено създаденият „съдебен казус” с регистрацията на легитимното ръководство на ПП „СДС” трябва незабавно да бъде разрешен в съответствие със закона и указанията на ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във