Банкеръ Daily

Новини

В АЕЦ “Коздлодуй” започва последваща партньорска проверка на WANO

Световната асоциация на ядрените оператори WANO (World Association of Nuclear Operators) ще извърши т.н. “последваща проверка” (WANO Follow-Up Peer Review) на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в периода от 7 до 11 февруари. Това съобщиха от ядрената ни централа.
Mисията се провежда 19 месеца след партньорската проверка през юни 2009 г., проведена в отговор на поканата на ръководството на атомната електроцентрала към Московския център на Асоциацията, където членува АЕЦ “Козлодуй”. Целта бе да се определят както силните страни и добри практики, така и областите, в които могат да се направят още подобрения за повишаване на безопасността и надеждността на 5 и 6 блок.
В екипа на WANO са включени петима експерти, които са участвали и в състава на основната мисия от 2009 г. В рамките на предстоящата седмица те ще проверяват основни области в дейността на 1000-мегаватовите блокове, за да оценят изпълнението на препоръките и постигнатия напредък за изминалия период. Oбект на проверката ще бъдат следните области: “Oрганизация и административно управление”; “Eксплоатация”; “Ремонт”; “Инженерно осигуряване”; “Опит от експлоатацията”; “Радиационна защита” и “Химия”.
Съгласно правилата на WANO, резултатите от проверката ще бъдат обобщени в отчет, който е конфиденциален и се предоставя единствено на експлоатиращата организация – АЕЦ “Козлодуй”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във