Банкеръ Daily

Новини

УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЕКСПАТ ИМОТИ ЗАПОЧВА ОТ 3 ДЕКЕМВРИ

Търговията с правата от задължително увеличение на капитала на Експат Имоти АДСИЦ - София ще започне на 3 декември и ще продължи до 15 декември, съобщиха от БФБ-София. Дружеството за секюритизация на недвижими имоти ще увеличава капитала си от 500 хил. на 2 млн. лв., чрез издаване на нови 1.5 млн. акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. За целта се издават 1.5 млн. права, на които е присвоен борсовия код R2EXPAT.
Записването на акции от увеличението ще продължи до 16 януари 2008 г. чрез упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз АД.
Инвестиционните планове на Експат Имоти включват инвестиране в имоти с жилищно, търговско, бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.
Учредители на дружеството със специална инвестиционна цел са адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко със 70% от капитала и договорният фонд Европа с 30 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във