Банкеръ Daily

Новини

Увеличават се добавките за деца и ученици със специални образователни потребности, които посещават детски градини и училища

От 194 лв. на 287 лв. се увеличават добавката, която детските градини и училищата получават за всяко обучавано дете или ученик със специални образователни потребности. Това реши правителството на днешното си заседание. Средствата се пренасочват от центровете за ресурсно подпомагане – стандартът за финансирането им се намалява от 1861 лв. на 1768 лв. за 1 дете/ученик.
Одобрената промяна е продиктувана от факта, че децата и учениците със специални образователни потребности се интегрират в детската градина или училището, в което се възпитават, подготвят и обучават. Ресурсното подпомагане от специален педагог от ресурсния център също се извършва на територията на училището или детската градина. Увеличаването на размера на добавката е необходимо за създаването на подходящи условия както по отношение на екипа от специалисти, така и по отношение на материалната база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във