Банкеръ Weekly

Новини

Увеличават се цените в добивната и преработващата промишленост

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2013 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец. Това съобщи Националният статистически институт. Минимално увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.0%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.1 на сто.


В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.5%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.1%, и при производството на основни метали - с 1.0 на сто.


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2013 г. нараства с 2.6% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените се увеличават в преработващата промишленост - с 1.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление - с 2.9 на сто.


Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо февруари 2012 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти - с 8.2%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 6.6%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм и производството на напитки - с 6.5 на сто. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.8%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.3 на сто.


Общият индекс на цените на производител през февруари 2013 г. нараства с 0.8% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 1.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.2 на сто.


По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на облекло - с 1.0%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.9 на сто.


Общият индекс на цените на производител през февруари 2013 г. се увеличава с 2.1% в сравнение със същия месец на 2012 година.


В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 1.8% спрямо февруари 2012 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на хранителни продукти - със 7.7%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.6%, производството на напитки - с 6.3%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 6.0%, а намаление се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.1 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във