Банкеръ Daily

Новини

УВЕЛИЧАВАТ СЕ БЕЗРАБОТНИТЕ У НАС С ТРАЙНО НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

От девет години насам се наблюдава възходяща тенденция в числеността на безработните с трайно намалена работоспособност продължава. Това стана ясно по време на форума Ден на кариерата за хора с увреждания 2008, който се проведе в столицата. Също така, трябва да се отбележи фактът, че съществуващите статистики се отнасят само за лицата, регистрирани в Бюрата по труда. Сред групата на хората с увреждания съществува и т. нар. скрита безработица - безработни лица, които не са регистрирани в Дирекциите Бюро по труда, сочи анализ на Агенцията по заетостта.
Продължаващото увеличение на регистрираните безработни хора с увреждания се наблюдава, въпреки непрекъснатата дейност на бюрата по труда за преференциалните възможности за осигуряване на заетост на лицата с трайно намалена работоспособност, осигурени от Министерството на труда и социалната политика.
Съществуващата ситуация по отношение на трудовата заетост на хората с увреждания се усложнява допълнително от факта, че работодателите, които въпреки множеството мерки, предвидени в различни нормативни актове /Закона за интеграция на хората с увреждания, Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания и др./, не са наясно с механизмите и методиката за наемане на безработни от тази група, преференциите и стимулите, спецификата при работа с тях, както и много други аспекти, съпътстващи общуването с хора с увреждания.
Другата съществена пречка е с психологически аспект - голяма част от хората с увреждания трудно приемат активна роля на пазара на труда, поради тежката социална изолация, в която живеят.
Инициативата Ден на кариерата за хора с увреждания 2008 е част от проект, съфинансиран по програма на Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Проектът се изпълнява от Българско сдружение за личностна алтернатива. Форумът се осъществява в сътрудничество с Агенцията по заетостта, Столична община, Българска стопанска камара и с медийното партньорство на телевизия бТВ.
Приветствие към участниците отправи Емилия Масларова - Министър на труда и социалната политика. Официални гости на форума бяха Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Деница Димитрова - Народен представител, Албена Атанасова - Зам.-кмет на Столична община, Снежана Славчева - директор Качество на труда в Българска стопанска камара и член на Националния съвет за равни възможности, официални представители на Агенцията по заетостта и Комисията за защита от дискриминация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във