Банкеръ Daily

Новини

Увеличават се авансовите плащания за инвестиционни проекти по Програмата за селските райони

Aвансовите плащания за осъществяването на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. са увеличени от 20% на 50%. Решението е обсъдено с Европейската комисия като част от промените в прилагането на програмата, и е утвърдено. Това съобщиха Диана Трифонова и Владислав Цветанов, експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните по време на семинар със земеделски производители в рамките на Деня на отворените врати по ПрограматаР 2007-2013 за Област Сливен, който се проведе днес в с. Гавраилово паралелно с Празника „Златна праскова”.
Земеделските производители от областта бяха информирани още за актуалните възможности за кандидатстване по инвестицонните мерки от Програмата – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за производители в преход към биологично земеделие и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” за преработвателните предприятия. С проекти по мярка 123 преработвателните фирми ще могат да кандидатстват от 15 август.
В рамките на Деня на отворените врати на място земеделски производители бяха консултирани и от служители на Националната служба за съвети в земеделието към Министерството на земеделието. На над 150 човека бяха раздадени и информационни материали за програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във