Банкеръ Daily

Новини

Утвърдени са таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2011/2012 година

Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2011/2012 година
Те са са съобразени с постъпилите предложения на академичните ръководства, като таксите за обучение ще са до 1/2 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент. Таксите за обучение на чуждестранни студенти - граждани на държави, които не са членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство, няма да са по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент.
Студенти, докторанти и специализанти - граждани на други държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство ще заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани. Запазва се размерът на таксите на студентите в шести курс на обучение през учебната 2011/2012 година.
По отношение на таксите за кандидатстване Министерството на образованието, младежта и науката също се е съобразило с предложенията, направени от държавните висши училища.
При сравнителния анализ на таксите за учебната 2010/2011 година и предложенията на държавните висши училища за учебната 2011/2012 година беше установено, че при шестнадесет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти и докторанти за учебната 2011/2012 година се увеличава средно с 15 % (от 60 до 80 лв.) спрямо размера на таксите за обучение за учебната 2010/2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във