Банкеръ Daily

Новини

Утвърдени са годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите

Правителството утвърди годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за 2011 година.
С решението се осигурява финансов ресурс за ефективно и ефикасно изпълнение на предприсъединителните програми, оперативните програми, съфинансирани от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз и други инструменти за финансова помощ, като се гарантира прозрачност при разходването на публични средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във