Банкеръ Daily

Новини

УСТРЕМ 2001 СЕ ПРЕОБРАЗУВА ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ В КАОЛИН

С решение на Софийския градски съд от 22 ноември 2007 г. е вписано преобразуване на дъщерно дружество Устрем 2001 ЕАД и прекратяването му без ликвидация поради вливането му в Каолин АД - Сеново, става ясно от сайта на БФБ-София.
Съгласно съдебното решение, Каолин ще управлява отделно преминалото върху него имущество на Устрем 2001 ЕАД за срок от 6 месеца. В този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.
Процедурата по преобразуване на Устрем 2001 ЕАД е започнала на 2 юни 2006 г., т.е. преди регистрацията на Каолин като публично дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във