Банкеръ Daily

Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ЕКСПАТ БЕТА

В БФБ-София АД е постъпила информация от Експат Бета АДСИЦ - София (E7P), според която първичното публично предлагане на 2 млн. бр. акции от първоначалното задължително увеличаване на капитала на дружеството е приключило успешно.
Подписката е реализирана в периода от 20 август до 29 септември, съгласно предвидения краен срок.
Лицата, придобили права при борсовата им продажба в рамките на предвидения срок, са упражнили 1 342 890 бр. права, като 1 342 890 бр. акции са записани и емисионната им стойност заплатена по набирателната сметка на дружеството.
Общият размер на разходите по публичното предлагане възлизат на 7 846.48 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във