Банкеръ Daily

Новини

Успешно представяне на ОББ Взаимни Фондове от началото на годината и за последните 12 месеца

“ОББ Премиум Акции” и “ОББ Балансиран Фонд” оглавиха класациите в съответните рискови групи по постигната доходност от началото на годината и за последните 12 месеца.
Сред фондовете инвестиращи в акции на бълг. капиталов пазар “ОББ Премиум Акции” е с реализирана възвръщаемост от 16.42 % за първите четири месеца на 2011 г., а за последната една година тя е 21.50%. “ОББ Премиум Акции” е фонд, управляван от “ОББ Асет Мениджмънт” АД и е предназначен за инвеститори, които са склонни да поемат по-висок риск, но същевременно търсят възможности за по-голяма възвръщаемост на вложените средства.
“ОББ Премиум Акции има постигната доходност над 20% на годишна база при ръст на SOFIX от едва близо 5% благодарение на успешното преструктуриране на портфейла с насока към експортно ориентирани компании и такива зависещи от поскъпването на борсово търгуваните стоки”, коментира Александър Маджиров портфолио мениджър в “ОББ Асет Мениджмънт”.
Сред колективните схеми с балансиран профил отлични резултати показа и “ОББ Балансиран Фонд” с реализирана доходност от 9.22 % за четирите месеца на 2011 г., а за периода Април 2010 - Април 2011 г. е 13.52 на сто.
Над 1800 частни лица и фирми са вложителите във фондовете на „ОББ Асет Мениджмънт” АД към края на април. Продуктите на дружеството могат да се намерят в клоновата мрежа на ОББ в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във