Банкеръ Daily

Новини

Уреден е проблемът със замбийския дълг към България

Министерският съвет е одобрил проект на споразумение със Замбия, с което ще се уреди проблемът със замбийския правителствен дълг към България, съобщиха от пресцентъра правителството.
Проектът предвижда обратно изкупуване на дълга при изплащане на 23 на сто от консолидирания му размер и трансформиране на остатъка от 77 на сто в официална помощ за развитие.
Изплащането на договорената сума в размер на 1 886 104.85 щ. д. ще се извърши на четири вноски в рамките на една календарна година след влизането в сила на споразумението. Предвидено е, в случай на неизпълнение на задълженията за плащане, задължението да стане дължимо и платимо на една вноска в рамките на 60 дни от датата на започване на закъснението, като върху цялата неизплатена сума ще се начислява лихва от 2 на сто годишно след 30-ия ден от закъснението.
Сключването на споразумението между българското и замбийското правителство ще позволи да се събере задължение, просрочено повече от 20 години. Предвиденото предоставяне от българска страна на част от общата сума от дълга като официална помощ за развитие е в унисон с политиката на Европейския съюз по този въпрос и съответства на ангажиментите на България като държава-член на Общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във