Банкеръ Daily

Новини

Управляваните от Райфайзен асет мениджмънт активи надхвърлиха 200 милиона лева

Нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми, които Райфайзен асет мениджмънт управлява, възлезе на 144.8 млн. лева към 10 февруари. Това съответства на пазарен дял от 30%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи надхвърли 202.7 млн. лева.
За последните дванадесет месеца активите на Райфайзен (България) фонд паричен пазар се удвоиха до 74 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд в България. Той има 37.3% пазарен дял при консервативните инвестиционни схеми. Фонд паричен пазар е предпочитана алтернатива от редица институционални и корпоративни клиенти, които целят постигането на добра доходност, нисък риск и незабавна ликвидност на инвестираните средства.
От стартирането си на 19 януари 2010 г. досега, най-новият проект на Райфайзен асет мениджмънт - Райфайзен (България) - Фонд защитена инвестиция в евро стана вторият по размер на управляваните активи в у нас. За кратко време фондът привлече вниманието на множество инвеститори ориентирани към инструменти деноминирани в евро. Към 10 февруари 2011 г. размерът на привлечените активи е 21.5 млн. евро.
За последните дванадесет месеца активите на третия консервативен фонд, управляван от Райфайзен асет мениджмънт - Райфайзен (България) фонд облигации се удвоиха при текуща капитализация в размер на 7.98 млн. лева.
Заедно с шестте администрирани и управлявани от РАМ местни договорни фонда, дружеството дистрибутира и единадесет фонда на лидера сред управляващите дружества в Австрия - Raiffeisen Capital Management.

Facebook logo
Бъдете с нас и във