Банкеръ Daily

Новини

Университетската болница „Свети Георги” с проекти за високотехнологични центрове и енергийна ефективност

Университетска болница „Свети Георги” се подготвя за създаването на Високотехнологичен център за образна диагностика на онкозаболявания и Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми. С цел да отговори на съвременните изисквания за енергийна ефективност ръководството на лечебното заведение предвижда също обновяване и модернизиране на База 2 – Хирургически клиники на бул. Пещерско шосе.
Най-голямото лечебно заведение в Южна България кандидатства за финансиране по две оперативни програми: „Регионално развитие 2007 – 2013” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Същевременно с това болницата е подала и документи за одобрение на финансиране от фонд „Енергийна ефективност”, потвърдиха от икономическия отдел на „Свети Георги”.
Проектът за центъра по образна диагностика на онкологични заболявания ще бъде на обща стойност 6,73 млн. лева. С тях ще бъде закупена иновативна медицинска апаратура: дигитални ехографска и мамографска системи; компютърен томограф с възможност 64 среза; магнитно-резонансна томография, конвенционален дигитален графично-скопичен апарат; ИТ-система за дигитализиране и архивиране на образите ПАКС; консолидирана система за клинично-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория; лабораторна информационна система; ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазерен гастроскоп и конфокален лазерен колоноскоп; видеоендоскоп за белодробни автофлуоресцентни изследвания и 2 реанимобила.
Изграждането на модерния комплекс ще допринесе за подобряването на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение, подчертаха от болницата. Финансирането е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на Оперативна програма „Регионално развитие”.
По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е вторият проект на УМБАЛ „Свети Георги” – „Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми”. За изпълнението му ще са необходими 2,8 млн. лв., като 50% от тях ще са безвъзмездна финансова помощ, уточниха от лечебното заведение.
От там обясниха, че с проекта се предвижда закупуване на високотехнологична иновативна интегрирана система за висококачествена интраоперативна визуализация и компютърно навигирана хирургия в реално време. Към настоящия момент в България няма инсталирана и работеща подобна система. Тя ще включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и ще позволи въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.
Ще извършваме ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, таза и големите кости, както и корекции на малоформации при деца и възрастни, казаха от Пловдивската университетска болница.
О-рамото представлява визуализационна система в няколко измерения, за нуждите на гръбначната хирургия, ортопедия и травматология, както и за високоспециализирана мозъчна хирургия. Платформата осигурява интраоперативна визуализация на анатомията на пациента, посредством висококачествени образи и широко поле на визуализация в реално време. Може да функционира като флуороскоп в двуизмерни (2D) образи и като компютърен томограф в 3D образи.
О-рамото е свързано с компютърна навигационна хирургична система. Тя извършва предоперативно планиране и интра оперативна компютърна навигация. А интеграцията между тези две технологии дава възможност на хирурга да проведе минимално инвазивна хирургия с висока прецизност в реално време. Двете платформи могат да се използват независимо една от друга, уточняват от УМБАЛ „Свети Георги”.
Очакваме по-високо качество на интервенциите, а от там и съкращаване на средната продължителност на престоя на пациентите – до 2 дни. По-голямата прецизност ще доведе също така и до намаляване наполовина на постоперативните усложнения и до 30% снижаване на броя на повторените операции, коментират лекарите.
От финансовия отдел на здравното заведение подчертаха, че подобренията в лечебния процес ще намалят значително – с 8-10% , разходите по престоя и лечението на приетите болни. Очаква се увеличаване на броя на пациентите, на които ще бъдат извършени операции в клиниките по неврохирургия, УНГ, ортопедия и травматология е кранио-фациална хирургия до 10-12 %
По третия си проект – за осъществяване на енергоспестяващите мерки в Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе” №66, УМБАЛ „Свети Георги” кандидатства за финансиране от фонд „Енергийна ефективност”. Инвестицията е изчислена на близо 3 млн. лв. Спестяването ще бъде постигнато с топлинното изолиране на стените, покрива, подовете, с подмяна на дограмата, на 2 абонатни станции, топлинна изолация по тръби и колектори и на спирателната арматура, обясниха от болницата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във