Банкеръ Daily

Новини

Университети се облажиха с 5.84 млн. лева

Университетите с най-добри рейтингови показатели получиха 5.84 млн. лв. от държавния бюджет за модернизиране и оптимизация на структурите си. Решението бе взето от Министерски съвет на 17 юни, а 20 дни по-късно образователното ведомство отпусна парите. Допълнителни средства ще вземат общо 19 висши учебни заведения, а най-солидната сума - 1.27 млн. лева, очаквано е заделена за Софийски университет Св. Климент Охридски. Алма Матер е първенец в 22 професионални направления. Техническият университет в София ще прибере 1.02 млн., Медицинският университет в столицата взема почти милион. Най-малка субсидия се полага на Югозападния университет Неофит Рилски - около 25 хил. лева.
Стимулът за качество представлява между 5 и 10 % от годишната субсидия и ще се разпредели на отличените факултети. Отпускането на 5.84 млн. лева е първият опит на правителството за диференцирано финансиране на държавните висши училища според качеството на предлаганото от тях обучение. Висшите училища са селектирани по 7 критерия от рейтинговата система, която беше разработена наскоро. По 45% тежест за комплексната оценка имат качеството на обучение и пазарната реализация на студентите. Останалите 10% са входен критерий - средния успех от училище на приетите първокурсници. Без право на допълнително стимулиране са всички направления, в които безработицата сред дипломираните надвишава 5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във