Банкеръ Daily

Новини

УНИКРЕДИТ С МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА БАЗА

Късно в неделя вечерта Бордът на директорите на УниКредит Груп одобри серия от мерки, които значително ще засилят капиталовата позиция на институцията. Планът предвижда инициативи на обща стойност до 6.6 млрд. евро за засилване на капитала. Според оценките на УниКредит показателят Core Tier 1 Basel II ще достигне 6.7% до края на годината (този показател е 5.7% в края на юни 2008 г.). Предишната цел беше 6.2%. Това ще бъде постигнато в резултат от серия мерки за укрепване на капитала, въвеждането на инициативи за намаляване на разходите, както и от изпълнението на други извънредни действия, които са планирани или вече са в процес на реализиране.
Последните три седмици бяха изключително предизвикателство за целия финансов сектор, което се отрази в безпрецедентна волатилност и натиск, включително и върху акциите на УниКредит. В тази обстановка планираният показател Core Tier 1 от 6.7% до края на 2008 г. се базира на очаквана печалба от 5.2 млрд. евро , което означава приблизително 0.39 евро печалба на акция преди увеличението на капитала. Разликата с предварително обявената цел от 0.52 евро на акция се дължи на влошената ситуация на финансовите пазари, което повлия на представянето на групата в дейностите, свързани с тях и поради забавяне на предварителния план на УниКредит за освобождаване от активи.
Инициативите за укрепване на капитала включват: изплащане на дивиденти от печалбата за 2008 г. под формата на нови акции с очакван размер от 3.6 млрд. евро; пласиране на Core Tier 1 “Конвертируеми капиталови инструменти – „CASHES” или „instruments” - на стойност до 3 млрд. евро на група институционални инвеститори; размерът на частта, пласирана на институционални инвеститори, ще бъде намален в зависимост от записването на предлаганите права от настоящите акционери.
Тъй като издаването на новите обикновени акции, заложени в инструментите, трябва да бъде одобрено от акционерното събрание на УниКредит и акциите да бъдат предложени първо на настоящите акционери, Бордът на директорите реши да свика извънредно общо събрание на акционерите през ноември 2008 г., с цел да завърши транзакцията колкото може по-скоро, в рамките на първото тримесечие на 2009 г., след одобрението на съответните власти. На извънредното акционерно събрание ще бъде предложено на акционерите да одобрят увеличение на капитала с 973 млн. нови обикновени акции на цена от 3.083 евро за акция (това е цената на акциите в края на търговията на италианската фондова борса на 3 октомври 2008 г.), от които 2.583 евро са премия на акция.
До степента до която акционерите упражнят правата си за записване на тези акции, обемът на CASHES, които да бъдат издадени, ще бъде намален пропорционално.
Т. нар. CASHES са ценни книжа, които могат да се конвертират по решение на инвеститора в нови обикновени акции на УниКредит, които да бъдат издадени при получаване на необходимите разрешения. Цената на тези ценни книжа е определена с купон 3-месечния EURIBOR плюс 450 базисни точки, което е в съответствие с досегашното капиталовото финансиране на банката, и на разменна цена, фиксирана на 3.083 евро, което е цената на акциите при затварянето на пазара на Италианската фондова борса в петък, 3 октомври 2008 г. Те ще могат да се преобразуват по всяко време след 40-я ден от датата на издаване и автоматично ще бъдат трансформирани в обикновени акции на УниКредит, ако цените на акциите на УниКредит надвишат 150% от конверсионната цена (което значи 4.6245 евро) през период до седем години от тяхното издаване.
Предложените инструменти са били посрещнати при изключителен интерес; Основните акционери и други институционални инвеститори се ангажирали да запишат до 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро вече са одобрени от съответните им органи, а за останалите 1 млрд. евро се очакват одобрения в близките дни, съобщават от центалата на финансовата група.

Facebook logo
Бъдете с нас и във