Банкеръ Daily

Новини

УниКредит премина успешно стрес-теста

Водещата европейска банкова група УниКредит премина успешно стрес-теста на банките в Европейския съюз, провеждан от Европейския банков орган (ЕБО), заедно с Централната банка на Италия, Европейската централна банка и Европейската комисия.
УниКредит напълно се съгласява и подкрепя резултатите от проверката, която има за цел да увеличи прозрачността на европейската банкова система и да увери инвеститорите, че банките са в добро състояние.
Резултатът на УниКредит от стрес-теста показва, че, при сбъдване на хипотезата за утежнен, но малко вероятен сценарий на негативни изменения през 2012 г., показателят за адекватност на първичния капитал (Core Tier 1) на УниКредит би се променил до 6.7% (при изискване от 5% за успешно преминаване на теста). За сравнение в края на 2010 г. адекватността на първичния капитал на групата е бил 7.8%.
Резултатите от теста показват, че УниКредит покрива изискванията за капитал, поставени от европейските регулатори. Групата се ангажира да продължи да поддържа адекватни нива на капитал.
Оценяваме резултатите от европейските стрес тестове за 2011, които потвърждават капиталовата адекватност на УниКредит, коментира главният изпълнителен директор на УниКредит Федерико Гицони. Дори при сбъдване на малко очаквания неблагоприятен сценарий, предвиждан от стрес-теста, УниКредит, която премина през проверката много стриктно, има голям буфер спрямо минимално изискваното регулаторно ниво от 5% адекватност на първичния капитал. Към това трябва да се добави и фактът, че в края на март тази година, Core Tier 1 на УниКредит е отчел повишение с 48 базисни пункта спрямо края на 2010 г. Това потвърждава възможностите на УниКредит да генерира капитал и ни позволява с увереност да гледаме към изискванията на Basel 3, казва Гицони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във