Банкеръ Daily

Новини

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ОСИГУРЯВА ЗАЩИТЕН ПОРТФЕЙЛ ЗА КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ

От началото на тази седмица УниКредит Булбанк, в сътрудничество с AIG България, пуска на пазара застраховка Защитен портфейл. Тя покрива не само рисковете от загуба или кражба на картата, но защитава и покупките, направени с нея, както и други лични вещи на картодържателя.
Защитен портфейл включва четири основни покрития:
- банкова карта - възстановяване на финансови загуби при неправомерно използване на застрахованата карта от трети лица вследствие на кражба, загуба или злоупотреба с картата. На клиента се възстановяват всички суми до определения лимит от 300 лева за щети (удостоверени в полицейска преписка), настъпили до 48 часа, предхождащи момента на блокиране на картата.
- защитени покупки - покриват се финансови загуби до общо 1500 лева за период от една година вследствие на кражба чрез взлом/грабеж или увреждане на новозакупени потребителски стоки с банковата карта. Покритието е в сила до 30 дни от датата на покупката за стоки с цена над 100 лева.
- изгубени или откраднати лични документи и ключове - в случай на изгубване или кражба на личните документи и/или ключовете заедно със застрахованата карта, се възстановяват разходите, направени от клиента за преиздаване на лични документи (до 250 лева) и/или смяна на ключове или брави (до 500 лева).
- злополука - обезщетение от 4 000лева за една застрахована карта при смърт от злополука.
Застраховката Защитен портфейл може да бъде сключена за минути в клоновете на УниКредит Булбанк от всеки настоящ или нов картодържател на банката. Покритието се подновява автоматично всяка година (освен при отказ на клиента). Застрахователната премия от 23.50 лева годишно се събира автоматично от застрахованата карта, при дадено съгласие от застрахования картодържател.
Екслузивно от УниКредит Булбанк и AIG България се предлага от месец септември 2007 само по телефона, Застраховка Грижа на всички картодържатели, която покрива болничен престой при злополука или заболяване, както и пълна загуба на трудоспособност, с валидност в цял сват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във