Банкеръ Daily

Новини

УНИФАРМ ЩЕ ЗАДЕЛИ ЗА ДИВИДЕНТ 7 МЛН. ЛВ.

На 22 юли акционерите на фармацевтичната компания Унифарм АД - София ще трябва да вземат решение за начина за разпределение на финансовия резултат от 2007 година. Проектопредложението е печалбата, в размер на 524 360 лв., и неразпределената печалба от минали години (6 418 744 лв.), или общо 6 943 104 лв., след заделяне на 10% законови резерви, да се разпредели, както следва: 1 млн. лв. за дивидент (по 2 лв. на акция), а остатъка да се отнесе за допълнителни резерви.
Заедно с това ще се обсъдят и доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет на дружеството за миналата година.
Общото събрание ще гласува и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 6 август на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 8 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във