Банкеръ Daily

Новини

УКРИТИ ПРИХОДИ ЗА НАД 46 МЛН. ЛВ. РАЗКРИ НАП-ПЛЕВЕН

46 186 940 лева допълнителни приходи са разкрили ревизорите на Националната агенция за приходите в Плевен за деветмесечието на 2007 г, съобщи Йовита Куманова, главен експерт Връзки с обществеността Териториална Дирекция от Национална агенция за приходите.
Сумата представлява увеличение с близо 40 на сто от допълнително установените задължения през същия период на 2006 г., когато те са били 29756941 лева. От допълнително разкритите приходи тази година досега са внесени 4131 021 лева. Средно един ревизор е разкрил близо 900 хил.лв. До края на месец септември са издадени 771 ревизионни акта. Направени са 3 249 проверки, като най-много са свързани с прихващане или връщане на суми – 1 415, насрещните проверки са 1 307. Извършени са и 1 266 оперативни проверки на търговски обекти, заведения за обществено хранене, складове на едро, обекти за хазартна дейност, предаде Дарик радио. В резултат на констатирани нарушения са съставени 471 акта. Най-много – 336, са заради неиздаване на касови бележки, други са за недеклариране на патентна дейност или невярно посочени данни в патентните декларации, за неспазване на осигурителното законодателство.
Най-често административни нарушения са установени в търговски обекти и заведения за хранене. Разпо­редено е временно затваряне на 135 тър­говски обекта поради неспазване на изиск­ванията на Наредба Н-18.
Глобата за лице, което не издаде фис­кален бон за физи­ческите лица, които не са търговци, е в размер от 100 до 500 лева, а за юридичес­ките лица и еднолич­ните търговци - от 200 до 10 000 лв. От НАП - Плевен съобщиха, че проверките ще продължат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във