Банкеръ Daily

Новини

Уеб Медия Груп ще упражни опцията за обратно изкупуване на дълговите ценни книжа преди падежа

На 18 април Уеб Медия Груп АД - София (45WA) ще упражни опцията за обратно изкупуване на дълговите ценни книжа преди падежа, съобщиха от фирмата. Дружеството ще изкупи цялата непадежирана част от облигационния заем на дружеството - емисия 2008 г., с ISIN код BG2100006084 на цена 102% от номинала.
Обратното изкупуване ще се извърши при спазване изискванията и условията залегнали в проспекта за емитиране за заема, както и приетите решения от извънредното общо събрание на облигационерите, проведено на 16 септември 2010 година.
Необходимите средства за изкупуването ще бъдат депозирани по сметка на банката - довереник Банка Пиреос България АД и изплатени на облигационерите чрез Централен депозитар АД съгласно сключен договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във