Банкеръ Daily

Новини

Удължиха с още една година срока за ликвидацията на Прибор - Копривщица

За удължаване на срока, в който трябва да завърши ликвидацията с още една година, гласуваха акционерите на обявената в ликвидация фирма Прибор АД - Копривщица (5P3), става ясно от публикувания протокол от общото събрание, проведено на 15 юли. Срокът за ликвидацията започва да тече от вписване на решението за удължаване в Търговския регистър.
Акционерите са одобрили доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Всички членове на съвета на директорите - Стоян Мулешков - председател на борда, Стоян Стоянов и Недельо Тричков - изпълнителен член, са освободени от отговорност за дейността им през изминалата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във