Банкеръ Daily

Новини

УДЪЛЖИХА С ГОДИНА ЗАБРАНАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В РАЙОНА НА ИРАКЛИ

Министър Джевдет Чакъров реши да бъде удължен с още една година срокът на заповедта за забрани на различни видове дейности, включително и за строителство в района на Иракли-Емине. Заповедта засяга територии от близо 38 000 дка.
Така районът остава под забранителни режими вече трета година.
Мотивите на министър Чакъров да удължи срока на заповедта, чиито срок изтича на 14 август, са че тези територии попадат в обхвата на две зони от НАТУРА 2000 – защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине - Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Целта е да се гарантира опазването на ценните природни видове.
За двете зони предстои по график да бъдат издадени заповеди с конкретни режими, чрез които ще се опазват съответно птиците и местообитанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във