Банкеръ Daily

Новини

Удължиха процедурата за концесия на летище Горна Оряховица

Министерството на транспорта удължи до 17 часа на 3 декември срока за получаване на оферти по процедурата за предоставяне на концесия на летище Горна Оряховица.nbsp; Документацията за участие в откритата процедура,на стойност 5200 лв., може да бъде закупена до 17 часа на 30 ноември.


Гражданското летище за обществено ползване Горна Оряховица е на територия с обща площ 2 115 405 кв. м, намиращи се в местността Ашова. Консецията включва построените върху поземлените имоти сгради, както и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени с концесионния договор. С обекта на концесията могат да се извършват дейностите на летищен оператор, дейностите на оператор по наземно обслужване и други търговски, които са съвместими с предназначението на обекта. Концесията се предоставя за срок от 35 години.


Срещу предоставеното право да ползва летището, концесионерът ще бъде длъжен да заплаща годишни концесионни плащания след изтичане на първоначалния гратисен период, определен с офертата на участника, но не по-дълъг от четири години от влизане в сила на концесионния договор.


Концесионерът ще е длъжен да поддържа в наличност обекта на концесията на негов риск за целия срок на концесията при следните категории на летището: категория на летището ndash; 4D; достигане на категория на аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване ndash; 7; категория на обслужване на пътниците ndash; С.

Facebook logo
Бъдете с нас и във