Банкеръ Daily

Новини

Удължен е срокът на концесиите за добив на нефт и газ в общините Кнежа и Шабла

Предоставя се на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинитови среднопластични глини - от находище „Кара Михал , разположено в землището на с. Владимировци, община Самуил, област Разград. Това реши на днешното си заседание правителството. Концесията е предоставена за срок от 35 години на ВЕДЕНА ООД, гр.Разград. Инвестициите, които ще бъдат направени, са в размер на 142 670 лева, както и 52 500 лева за рекултивация на засегнатите земи.
Кабинетът разреши концесия на Кай Майнинг ЕООД, гр. Исперих, за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - фелдшпат - кварцови пясъци от находище „Арчар / 140 000 кв. м/ , разположено в землището на с. Градище , община Шумен, област Шумен.
Срокът на концесията е 35 години, а фирмата ще инвестира 40 800 лева, както и 70 000 лева за рекултивация на засегнатите земи.
С 15 години Министерският съвет удължи сроковете на концесиите за добив на нефт и природен газ от находище „Дуранкулак”, община Шабла, област Добрич и от находище „Маринов геран”, община Кнежа, област Плевен. Първата концесионна площ, в чиито граници е разположено находището, е с размер 1 287 375 кв.м, а второто – с 998,700 кв.м.. Концесионер и на двете находища е дружеството „Проучване и добив на нефт и газ”АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във