Банкеръ Daily

Новини

УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРЕТИ ДОГОВОРЕН ФОНД

На 15 ноември Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващото дружество Стандарт Асет Мениджмънт АД да организира и управлява договорния фонд Стандарт Инвестмънт Международен Фонд. Основната цел на фонда е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дяловете при поемане на умерен до висок риск. Фондът ще инвестира преимуществено - до 90% - в акции, приети за търговия на международнопризнати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в България. Той ще инвестира до 10% и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Политиката на фонда ще е насочена към инвестиране в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари в Сърбия, Македония, България, Румъния, Полша, Гърция, Турция и други.
Основният капитал на УД Стандарт Асет Мениджмънт АД е 250 хил. лв., като той е разпределен между няколко физически лица, които притежават 96.40 от него.
До момента управляващото дружество е организирало два договорни фонда - Стандарт инвестмънт Високодоходен фонд и Стандарт инвестмънт Балансиран фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във