Банкеръ Daily

Новини

УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ПУСКА ПЪРВИЯ СИ ДОГОВОРЕН ФОНД

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на пловдивското управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД да организира първия си договорен фонд - Юг Маркет Максимум. Това стана възможно, след като на 2 август бе потвърден проспектът за публично предлагане на дялове на ДФ Юг Маркет Максимум. Основната цел на фонда ще са запазване и нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции на български емитенти (до 80% от активите си), в акции на чуждестранни компании, търгувани на чуждестранни международнопризнати и ликвидни регулирани пазари (до 40% от активите), както и дългови ценни книжа (до 20% от активите).

Facebook logo
Бъдете с нас и във