Банкеръ Daily

Новини

УД БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ОРГАНИЗИРА ДВА ДОГОВОРНИ ФОНДА

Комисията за финансов надзор издаде разрешения на управляващото дружество Болкан капитал мениджмънт АД да организира и управлява два договорни фонда - ДФ Консервативно-спестовен и ДФ Европа. Договорният фонд Консервативно-спестовен ще инвестира предимно в ценни книжа с фиксирана доходност на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, като ще следва консервативна политика. Основната цел на договорен фонд Европа е реализирането на висока доходност при умерено до високо ниво на риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари: в Унгария, Дания, Чехия, Швеция, Полша, Исландия, Норвегия, както и в други международнопризнати и ликвидни тържища.
Болкан капитал мениджмънт АД е учредено в края на 2005 г., а от 1 февруари 2006 г. има лиценз да извършва дейност като управляващо дружество. Основни акционери в него са инвестиционният посредник София Интернешънъл Секюритиз АД с дял от 49% и ФБК Логос - ТМ АД с 51 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във