Банкеръ Daily

Новини

Учат ни как да действаме при земетресения

Започва едномесечна информационна кампания за правилно поведение при земетресение, съобщиха от пресцентъра на МВР. Кампанията е част от европейския проект “SAFEQUAKE - Усъвършенстване на поведението на населението, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск след земетресение”. В рамките на един месец, от днес до 21 април, ще се проведе информационна кампания, чиято цел е да повиши културата на българските гражданите за действие при възникване на земетресение. Специално внимание ще бъде обърнато на уязвимите групи в обществото – хора със зрителни и слухови затруднения, с моторни нарушения, възрастни граждани и деца, лишени от родителски грижи.
През този един месец българските пожарникари и спасители ще проведат открити уроци в учебните заведения в страната и демонстративни занятия. Ще бъдат раздадени листовки и книжки, в които са описани правилата за поведение при земетресение. Общият бюджет на проекта е 420 000 евро. Патрон на проявите в страната ни е Кристалина Георгиева.
Европейския проект “SAFEQUAKE - Усъвършенстване на поведението на населението, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск след земетресение” се реализира по линия на Финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС. Координиращ бенефициент на проекта е Главният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния. От българска страна асоцииран бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, а от хърватска - Дирекция “Национална защита и спасителни дейности”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във