Банкеръ Weekly

Новини

Участниците в изборите трябва декларират сметките си за кампанията пред Сметната палата

Участниците в предстоящите избори трябва да представят в Сметната палата до 5 дни след регистрацията си данни за банковите си сметки, обслужващи предизборната им кампания, и имената на лицата, които ще отговарят за отчетността на кампанията. Това съобщи националният ни одитен орган. . Сметната палата публикува на интернет страницата си подробна информация за предоставянето на данните, както и образци на писма за подаване на необходимата информация.


Доставчиците на медийни услуги трябва да изпратят в Сметната палата условията, реда и цените, по които ще предоставят медийни услуги за предизборната кампания за предстоящите избори.


По време на кампанията партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да представят в Сметната палата информация за Единния регистър по Изборния кодекс. Тя трябва да бъде предоставена в срок до 3 дни след постъпването й и включва: имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения, имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът и видът на вещите и услугите, декларации за произхода на дарените средства, декларации за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларации на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи, както и наименованията на социологическите и рекламните агенции и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.


След провеждане на изборите в Единния регистър по Изборния кодекс ще бъдат публикувани отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във