Банкеръ Daily

Новини

Туристическото дружество Златни пясъци - Варна увеличава нетната си загуба с 36.8% през първото тримесецие

Туристическото дружество Златни пясъци АД - Варна увеличава нетната си загуба с 36.8% на годишна база до 1.855 млн. лева, показват данните в тримесечния консолидиран отчет за първо тримесечие на 2011 година.
Обикновено началото на годината е слаб период в дейността на фирмата и тя е насочена основно към подготовка на обектите за предстоящия летен сезон - 2011, която е обичайна на Златни пясъци. Дъщерното дружество ЕСП Златни пясъци ООД получи лицензия от ДКЕВР, която му дава възможност да участва в пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени в страната и в чужбина. Нетните приходи от продажби са намалели до 1.601 млн. лева при 2.695 млн. преди година.
Общите разходи за дейността също са намалели - до 3.490 млн. лв., но все пак Златни пясъци влоши финансовия си резултат през първото тримесечие на тази година.
Основните рискове през фирмата и дъщерните й дружества са свързани с предстоящия туристически сезон с търсенето на туристически услуги по българското Черноморие.
Предметът на дейност на групата Златни пясъци е свързан с предоставяне на хотелиерски услуги, строителство, продажба на недвижими имоти, поддръжка на инфраструктура, разпределение и снабдяване с електрическа енергия и питейна вода в курортен комплекс Златни пясъци.
Компанията притежава дялово участие в дружествата: ВиК - Златни пясъци ООД (95%), ЕСП Златни пясъци ООД (70%), Голден Трейдинг ООД (98.522%), ПаркСтрой - Златни пясъци ООД (86.048%), ЕРП Златни пясъци АД (99.032%) и Бисер - Златни пясъци АД (в ликвидация).

Facebook logo
Бъдете с нас и във