Банкеръ Daily

Новини

Туристическата фирма Прайм Турист не предвижда дивиденти за миналата година

Прайм Турист АД - София свиква редовно общо събрание на акционерите си на 4 май, което ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи. Финансовият резултат на фирмата към края на миналата година е печалба в резмер на 38 хил. лева.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 19 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 20 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 18 април.
От фирмата предвиждат да кандидатстват по европрограми за развитие и подпомагане на туризма и подготовката на кадри за него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във