Банкеръ Daily

Новини

ТЪРГОВСКА ВЕРИГА - СОФИЯ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 2 МЛН. ЛЕВА

Съветът на директорите на Търговска верига - София АД, София, с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30 октомври 2007 г., увеличава капитала на дружеството от 1.250 млн. на 2 млн. лв. чрез издаване на нови 7500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка. Всички акционери в дружеството в двумесечен срок от обнародване на поканата в Държавен вестник имат право да запишат част от новите акции от увеличението на капитала пропорционално на дяла им в капитала до момента. В случай че в този двумесечен срок новите акции не са записани изцяло, незаписани акции се записват с предимство от останалите досегашни акционери в дружеството. Ако и след това останат незаписани акции, съветът на директорите ще заяви за вписване в търговския регистър увеличение на капитала само със стойността на записаните акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във