Банкеръ Daily

Новини

Търговото към Благоевград-БТ е на цена 53.53 лв. за акция

Булгартабак - Холдинг АД е отправил търгово предложение за закупуване акциите на останалите акционери на Благоевград-БТ АД - Благоевград (55В). Предложената цена е в размер на 53.53 лева за една акция на дъщерната фирма.


В търговото предложение е посочено, че тютюневата компания може да бъде отписана от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. И като следствие от това акциите на Благоевград-БТ да не се търгуват повече на БФБ-София.


Мястото на извършване на дейността на дружеството - в Благоевград, няма да бъде променяно. Не се предвиждат и промени в съвета на директорите на фирмата в срок от една година от приключването на търговото предложение.


След като на 9 август в три сделки компанията майка закупи 130 хил. акции (4.81%) от капитала на благоевградската си фабрика при цена от 45 лв. за дял дяловото й участие в Благоевград БТ достигна 90.05 процента.


В случая законът дава право на Булгартабак холдинг да направи търгово предложение към останалите акционери.


Извън мажоритарният собственик има още 7.95% от книжата с право на глас на Благоевград БТ, които са в портфейлите на 61 фирми акционери, а група от 1 565 физически лица държат останалите 2% от капитала на най-голямата ни цигарена фабрика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във