Банкеръ Daily

Новини

Тричленен състав на ВАС потвърди отказа от регистрация ПП Зелените за местните избори

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Политическа партия „Зелените” срещу Решение № 2217 от 10 октомври 2009 г. на Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ), с което е отказана регистрация партията за участие в частичните избори за кметове на 15 ноември 2009 г. , съобщиха от пресцентъра на ВАС.
Решението е окончателно. С атакуваното решение, ЦИКМИ отказва регистрация на политическа партия „Зелените” за участие в частичните избори за кметове на 15 ноември 2009 г., тъй като не са налице изискванията на чл. 40, ал. 2 от Закона за местните избори (ЗМИ) за своевременно внасяне на финансовите отчети за последните три години в Сметната палата. Партията е вписана в регистъра на политическите партии на 3.12.2008 г., видно от писмо от 20.10.2009 г. на Софийския градски съд, изпратено на ВАС. От тази дата политическата партия е придобила качеството на юридическо лице и от този момент може да упражнява правата и следва да изпълнява задълженията, произтичащи от Конституцията, законите и нейния устав. Доводът, че едва от публикуваното в „Държавен вестник”, осъществено през 2009 г., възкниквали права и задължения за партията (включително и за внасяне на финансов отчет в Сметната палата), не намира опора в закона, тъй като това обнародване има само оповестителна функция. Тричленният състав на ВАС приема, че ЦИКМИ законосъобразно е приела, че не е налице изискването на ЗМИ, съгласно което партиите следва да удостоверят, че са внесли своевременно финансовите си отчети за последните три години в Сметната палата. Съгласно цитираната разпоредба това удостоверяване се извършва с предвиден законов документ - удостоверение от Сметната палата, а от приложеното в делото Удостоверение изх. № 48-00-673/6.10.2009 г. на Сметната палата е видно, че отчетът за приходите и разходите на партията за 2008 г. е внесен в Сметната палата след срока по Закона за политическите партии. В конкретния случай за 2008 г. отчетът е следвало да бъде внесен от оспорващата политическа партия до 31.03.2009 г

Facebook logo
Бъдете с нас и във