Банкеръ Daily

Новини

Три нови процедури по ОПАК ще бъдат открити до края на годината

До края на годината ще бъдат открити нови процедури по Оперативна програма Административен капацитет. Това стана ясно на 19 октомври след заседанието на Комитета за наблюдение на програмата. Първата процедура е по приоритетна ос Компетентна и ефективна държавна администрация и ще бъде обявена през следващия месец. Неин бенефициент е Институтът по публична администрация, който най-късно до края на януари 2010-а ще трябва да представи проектите си за качествени и ефективни обучения на централната, областните и общинските администрации.
През ноември ще бъде открита и процедурата по оста Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление, от която ще може да се възползва Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията. Основната й цел е да осигури предоставянето на качествени електронни административни услуги.
Последната процедура ще започне в средата на декември, а документи по нея ще се приемат до февруари 2010-а. Тя е насочена към управлението на човешките ресурси и по нея ще може да кандидатства администрацията на Министерския съвет. Очаква се след реализирането на проектите да се подобри системата за заплащане и мотивацията на служителите.
След закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа основната част от управлението на оперативната програма беше прехвърлено към Министерството на финансите, където е създадена дирекция Оперативна програма Административен капацитет, която пое ролята на Управляващия орган на програмата. Към администрацията на Министерския съвет пък преминаха функциите, свързани с изграждането и развитието на административните структури, управлението на човешките ресурси в държавната администрация, контролът и административното регулиране. А развитието на електронното управление и административното обслужване по електронен път премина към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Програма Административен капацитет е най-успешната европейска програма - за първите две години от стартирането й са усвоени 100% от предвидените средства. От 2007 г. досега са отворени общо 26 процедури, по които са одобрени 260 проекта за финансиране. Сключените договори са за 140 млн. лв., а изплатените средства са над 62 млн. лв., което представлява 19.2% от цялата предвидена сума по програмата - 181 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във