Банкеръ Daily

Новини

ТРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СА ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОНВО ТЕКС

В БФБ-София е постъпило уведомление относно резултатите от търгово предложение от Веселин Борисов Воденичаров и Петър Василев Василев за закупуване на ценни книжа на НонВоТекс АД - София. Чрез упълномощения инвестиционен посредник Булброкърс АД от три физически лица са изкупени общо 111 бр. акции на цена за акция от 2.50 лева.
До момента предложителите (пряко и чрез свързани лица) притежават 91.10% от капитала на текстилната компания. Те са обявили намерението си да поискат отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.
За шестте месеца на тази година НонВо Текс отчита 55 хил. лв. нетна загуба спрямо загуба от 322 хил. лв. за същия период на миналата година.
Предприятието се занимава с производство на строителни текстили, филтърни материи, мебелни и конфекционни материали, индустриални стоки и текстилни регенерати, търговия и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във