Банкеръ Daily

Новини

Три фирми искат да строят новия водопровод на Враца

Обединение СК Враца 2012, Понсстройинженеринг ЕАД и Водпроект ДЗЗД са трите дружества, които бяха допуснати до отварянето на ценови оферти за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца ndash; етап shy;shy;shy;shy;shy;ІІ, съобщиха от общината. Ценовите им предложения бяха отворени днес на заседание на комисия, назначена от кмета, с председател Марияна Рашева - директор на звеното за изпълнение на интегрирания проект за водния цикъл на Враца. След разглеждане на офертите, от по-нататъшно участие отпаднаха Обединение СГК Враца ДЗЗД и Крам комплекс груп ЕАД.


И трите дружества, допуснати до този етап, предлагат ценови оферти под прогнозната стойност на обекта от 21 760 497 лв. с ДДС. При Обединение СК Враца 2012 цената е 20 147 480 лв. с ДДС. Вторият участник - Понсстройинженериг ЕАД даде оферта от 21 436 034 лв. с ДДС, а предложението на Водпроект ДЗЗД е за 21 550 817 лв. с ДДС.


Комисията ще проведе закрито заседание, на което предложенията ще бъдат разгледани обстойно и от трите дружества ще бъде избран изпълнител по критерия икономически най-изгодна оферта. Решението на комисията ще стане ясно до 31 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във