Банкеръ Daily

Новини

ТРИ ДРУЖЕСТВА ЩЕ ТЪРГУВАТ АКЦИИТЕ СИ ВЕЧЕ БЕЗ ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Последната дата за сключване на сделки с акциите на Актив Пропъртис АДСИЦ, Дружба АД-Разград и Доверие Обединен Холдинг АД, в резултат на които приобретателят има право на дивидент за 2005 г., е 12 юли.
Акционерите на Актив Пропъртис АДСИЦ гласуваха брутен дивидент в размер на 0,0058 лв. на акция.
Закупилите акции от Доверие Обединен Холдинг ще получат брутен дивидент от 0.053763 лв. на акция за миналата година. Холдингът започва изплащането на дивидента от 20 август, като до 20 ноември той се изплаща чрез Централен депозитар АД, а до 30 юни 2011 г. в офиса на дружеството. Общото събрание на акционерите на Дружба АД разпредели по 0,20 лв. бруто на акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във