Банкеръ Daily

Новини

Tретата среща по проект „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” ще се проведе в София

Третата среща по проект „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” ще се проведе на 27 и 28 априлв София. Тя се организира от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със съдействието на водещия партньор – Централноевропейската инициатива.
Дискусията по време на срещата ще бъде насочена основно към технически въпроси, свързани с проекта, а именно изграждането на информационна системаи набирането на съответната информация. Очаква се да се обсъдят и основни аспекти във връзка с предстоящото организиране на Конференция на министрите, която ще се проведе в Албания в края на 2010 година.
Участие в срещата ще вземат партньорите по проекта, които включват представители на Централноевропейска инициатива, Информест, SEETO, както и експерти от министерствата на транспорта на Австрия, България, Гърция, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска, Италия, Албания, Македония и Сърбия.
„Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” (SEETAC) се съ-финансира със средства от ЕС чрез Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Основна цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите, отговорни за развитието на Общоевропейските транспортни коридори в Югоизточна Европа (Министерства на транспорта на страните-членки, Управляващи комитети на транспортните коридори, Секретариати на коридорите и др.), което ще доведе до осигуряване на прозрачност и надеждност на информацията, хармонизирана и ефективна институционална рамка, както и своевременна реализация на приоритетни проекти в сферата на транспорта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във