Банкеръ Daily

Новини

ТРЕЙС ще поддържа републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ - Ловеч

На 16 март Обединение Ловеч 2010 е подписало договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на 735.259 км републикански пътища на територията на ОПУ - Ловеч, съобщиха от фирмата.
Договорът включва поставяне и подържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, земни работи, подръжка и ремонт на пътна настилка, подръжка и ремонт на съоръжения, ремонт и подържане на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне, зимно подържане/почистване.
Възложител е Агенция Пътна инфраструктура, а договорът е със срок четири години. Партньори в обединението са Пи Ес Ай АД и ПътПрибор ООД.
Пи Ес Ай АД поддържа 779.7 км от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ - Стара Загора и 237 км от общинската пътна мрежа в община Стара Загора.
Други дъщерни дружества от структурата на Трейс Груп Холд АД - ПСФ Мостинженеринг АД, Трейс Кърджали АД, Родопа Трейс ЕООД, извършват текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ - Кърджали (620.5 км), ОПУ - Ямбол (587.6 км), ОПУ - Смолян (539.011) и 137 км от общинската пътна мрежа на територията на Община Смолян и Община Девин, включително и Девин град.
Чрез своите фирми Трейс Груп Холд АД вече поддържа 3 636.07 км от пътищата на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във