Банкеръ Daily

Новини

Трейс реконструира пешеходната зона на Бургас

На 16 септември между Трейс Бургас ЕАД и Община Бургас е бил подписан договор за изпълнение на обект: Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособената позиция: Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. Александровска от площад Царица Йоанна до площад Тройката, ул. Св.Св. Кирил и Методий в Бургас. Информацията е от пресцентъра на строителната фирма.
Проектът е финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г. и Схема за безвъзмездна финансова помощ Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда. Целта е да се подобри качеството на живот в общината и да се осигури привлекателна и достъпна инфраструктура в централната градска част. С проекта се търсят нови възможности за икономическо и социално развитие посредством обновяване и реконструкция на градската територия. Осигуреният равен достъп до обществената инфраструктура ще намали социалната изолация и ще разреши екологични проблеми, свързани с безопасността на придвижване и промоция на здравословен и активен начин на живот. Договорът е на стойност 3 781 302.62 лв., а срокът за изпълнение - 210 календарни дни.
На 31 август Трейс Бургас ЕАД е подписало и друг договор с Община Бургас - Основен ремонт на съществуващи светофарни уредби на територията на Община Бургас. Финансирането е от бюджета на общината, а стойността на договора - 121 380.85 лева. Срокът на изпълнение е 70 календарни дни. Трейс Бургас е дъщерно дружество на Трейс Груп Холд АД, което изпълнява инфраструктурни проекти предимно на територията на регион Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във